Oferujemy Państwu pełen zakres usług księgowych, na który składają się min.:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
- prowadzenie i rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
- prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS,
- prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT oraz deklaracji ZUS,
- sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku PIT-36, PIT-36L,PIT-37, PIT-28,
- sporządzanie sprawozdawczości GUS, NBP,
- przygotowanie dokumentacji do refundacji z PFRON składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz dokumentacji do dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
- reprezentacja firmy przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
- refundacja PFRON,
- rozliczanie dotacji.

Na życzenie Klienta sporządzamy raporty, zestawienie czy też inne sprawozdania zarządcze w zależności od potrzeb.

W zależności od formy współpracy i zapotrzebowania kilka razy w miesiącu jesteśmy u Klienta, odpowiadamy na pytania, proponujemy optymalne rozwiązania.

ekspertis@ekspertis.com.pl

KONTAKT

POWRÓT

+48 882 064 560