Właściwie każdy rok przynosi jakieś zmiany, a i w ciągu jego trwania ich nie brakuje. Nie musicie Państwo martwić się interpretacją zmieniających się przepisów, ani nie musicie Państwo sami śledzić tych zmian. To nasza specjalność i pasja.

Niezależnie od obsługi księgowej proponujemy poniższe usługi w zakresie kadr i płac:

- przygotowywanie umów o pracę,
- naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
- umowy cywilnoprawne (zlecenia, o dzieło) - przygotowywanie umów i rachunków do nich, naliczanie wynagrodzeń,
- rozliczenia z ZUS, w szczególności naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
- sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS płatników i ubezpieczonych,
- przygotowanie raportów dla ubezpieczonych,
- miesięczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- sporządzenie rozliczeń rocznych i deklaracji,
- sporządzanie deklaracji PFRON,
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- bieżąca obsługa zatrudnionych, mi.in. zaświadczenia o zatrudnieniu, wynagrodzeniu, wnioski do ZUS,
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
- prowadzenie kart urlopowych,
- monitorowanie terminów badań okresowych i szkoleń BHP pracowników,
- inne usługi na życzenie Klienta.

ekspertis@ekspertis.com.pl

KONTAKT

POWRÓT

+48 882 064 560