Prawnicy, konsultanci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym pomogą Państwu w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z prowadzeniem biznesu. To osoby, które na co dzień współpracują z przedsiębiorcami i na bieżąco śledzą zmiany w otoczeniu prawnym.

Nasze usługi to:

- doradztwo prawne – przedstawiając możliwe rozwiązania pomagamy naszym Klientom podejmować optymalne rozwiązania,
- opiniowanie umów – przed nawiązaniem współpracy z kontrahentem warto się dobrze do tego przygotować i odpowiednio ustalić warunki współpracy. Specjaliści wskażą ewentualne zagrożenia i zaproponują rozwiązania satysfakcjonujące strony umowy,
- zakładanie spółek – przygotowujemy umowy, statuty, współpracujemy z notariuszami, przygotowujemy dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego, zajmujemy się całym procesem związanym z rejestracją spółek,
- przygotowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, protokołów Walnego Zgromadzenia Wspólników, uchwał, etc.,
- doradztwo unijne – przed nami kolejna perspektywa na lata 2014-2020, na dofinansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych. Przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na nowe inwestycje, na szkolenia dla swoich pracowników oraz dofinansowanie na zatrudnienie nowych pracowników.

Nasi specjaliści od 2003 roku pozyskują środki unijne. Posiadają doświadczenie w aplikowaniu o fundusze unijne, w zarządzaniu projektami unijnymi oraz w ich rozliczaniu i raportowaniu do instytucji zarządzających. W swoim portfolio mają projekty przekraczające wartością łącznie kilkadziesiąt milionów złotych.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Każdy Klient ma inne potrzeby, dlatego też cenimy sobie bezpośrednie rozmowy, w których ustalamy zakres współpracy i dedykujemy z naszej strony odpowiednie osoby do współpracy.

ekspertis@ekspertis.com.pl

KONTAKT

POWRÓT

+48 882 064 560